Photo of Loreto, Basilica, Le Marche, Italy

Loreto, belltower of the Basilica, Marian shrine, Le Marche, Italy
Loreto, belltower of the Basilica, Marian shrine, Le Marche, Italy
Photos of the Region