Photo of Rothenburg, Tauber, Spitalbastei

Rothenburg ob der Tauber, Spitalbastei - medieval old town in Middle Franconia
Rothenburg ob der Tauber, Spitalbastei - medieval old town in Middle Franconia
Photos of the Region